Skip to main content
أَتَبْنُونَ
siz yapıyor musunuz?
بِكُلِّ
her
رِيعٍ
tepeye (yol üzerine)
ءَايَةً
bir işaret (saraylar)
تَعْبَثُونَ
eğleniyor (musunuz?)

etebnûne bikülli rî`in âyeten ta`beŝûn.

Diyanet Isleri:

Kardeşleri Hud, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Siz, her yüksek tepede, ihtiyacınız olmayan bir yapı kurarak eğlenip durur musunuz?

2 Adem Uğur

Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz?

3 Ali Bulaç

"Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp eğleniyor musunuz?"

4 Ali Fikri Yavuz

Siz, her tepeye bir alâmet (köşk) bina eder eğlenir misiniz?

5 Celal Yıldırım

Siz her yüksekçe yere bir anıt yapıp (kendinizden dünyalıkça aşağı olanlarla mı) eğlenirsiniz ?

6 Diyanet Vakfı

Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz?

7 Edip Yüksel

"Her tepenin üzerine bir işaret (bir yapı) yerleştirip oyalanıyor musunuz?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Siz her tepeye bir alâmet bina edip eğlenir durur musunuz?"

9 Fizilal-il Kuran

Sizler her yüksek tepeye gösteriş amaçlı bir anıt dikerek boş işlerle mi oyalanıyorsunuz.?

10 Gültekin Onan

"Siz, her tepeye bir ayet inşa edip [yararsız bir şeyle] oyalanıp eğleniyor musunuz?"

11 Hasan Basri Çantay

«Siz, her yüksek yerde bir alâmet bina edib eğlenir misiniz»?

12 İbni Kesir

Siz, her yüksek yere koca bir bina kurup boş şeylerle mi uğraşırsınız?

13 İskender Ali Mihr

Bütün yüksek tepelere, âyet (eserler) bina ederek abesle mi iştigal (boşuna mı uğraşıyorsunuz) ediyorsunuz?

14 Muhammed Esed

Her tepede cehalet eseri, (putperestçe) anıtlar, tapınaklar mı yükselteceksiniz

15 Muslim Shahin

Siz her yüksek yere bir alâmet (köşk) dikerek eğleniyor musunuz?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Siz her yüksek tepede bir alâmet bina edip eğlenir misiniz?»

17 Rowwad Translation Center

"Siz her yüksek yerde eğlenmek için koca bir bina mı inşa edip durursunuz?"

18 Şaban Piriş

Siz, her tepeye bir alamet bina edip eğlenir misiniz?

19 Shaban Britch

Siz, her tepeye bir alamet bina edip eğlenir misiniz?

20 Suat Yıldırım

Siz her yol üzerinde, gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız?O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz?Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? [89,6-7; 53,50; 41,15; 46,25; 69,7]

21 Süleyman Ateş

Siz her yol üzerine, (gelip geçenleri yanıltmak için) bir işaret yapıp da boş şeyle mi uğraşıyorsunuz?

22 Tefhim-ul Kuran

«Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp eğleniyor musunuz?»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Her yüksek tepeye/yola şaşılacak bir bina kurarak/bir işaret dikerek mi eğleniyorsunuz!"