Skip to main content
لَوْ
eğer olsaydı
أَنَّ
kuşkusuz
عِندَنَا
yanımızda
ذِكْرًا
bir uyarı
مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ
öncekilerden

lev enne `indenâ ẕikram mine-l'evvelîn.

Diyanet Isleri:

Putperestler: "Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir kitap olsaydı, Allah'ın O'na içten bağlanan kulları olurduk" derlerdi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Katımızda evvelkilere ait bir kitap olsaydı.

2 Adem Uğur

Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı,

3 Ali Bulaç

”Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı.”

4 Ali Fikri Yavuz

“- Eğer yanımızda evvelkilerin kitablarından bir kitab olsaydı,

5 Celal Yıldırım

(167-168-169) Her ne kadar müşrikler, «yanımızda öncekilerden kalma bir kitap bulunsaydı, elbette bizler, Allah´ın hâlis kullarından olurduk» dlyorlardıysa da,

6 Diyanet Vakfı

"Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı",

7 Edip Yüksel

"Yanımızda öncekilerden bir uyarı bulunsaydı,"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(Müşrikler) şöyle diyorlardı: "Eğer yanımızda önceki (ümmet)lerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın ihlas ile seçilmiş kullarından olurduk."

9 Fizilal-il Kuran

Eğer yanımızda evvelkilere gelen bir uyarı kitabı olsaydı.

10 Gültekin Onan

"Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı."

11 Hasan Basri Çantay

«Eğer nezdimizde evvelki (ümmetlere inen) lerden bir kitab olsaydı»,

12 İbni Kesir

Öncekilerde olduğu gibi bizde de bir zikir bulunsaydı;

13 İskender Ali Mihr

Keşke bizim yanımızda (elimizde) evvelkilere verilenlerden bir zikir (bir kitap) olsaydı.

14 Muhammed Esed

"Eğer atalarımızdan (bu yönde) bir gelenek devralmış olsaydık,

15 Muslim Shahin

Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(167-169) Ve elbette ki, (kâfirler, evvelce) diyorlardı ki: «Eğer bizim yanımızda evvelkilerden bir kitap bulunmuş olsa idi. Elbette ki, biz Allah´ın ihlâsa nâil olmuş kullarından olur idik.»

17 Rowwad Translation Center

“Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı.”

18 Şaban Piriş

-Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı

19 Shaban Britch

Öncekilerden yanımızda bir zikir/kitap olsaydı.

20 Suat Yıldırım

Müşrikler önceleri: “Eğer, derlerdi, daha önceki milletlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, Biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk.” [35,42; 6,156-157]

21 Süleyman Ateş

Eğer yanımızda öncekiler(e gelen Kitap'lar)dan bir uyarı olsaydı.

22 Tefhim-ul Kuran

«Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsaydı,»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Eğer katımızda öncekilere verilenlerden bir öğüt/bir düşündürücü olsaydı,