Skip to main content
قَالُوٓا۟
dediler ki
إِنَّكُمْ
şüphesiz siz
كُنتُمْ تَأْتُونَنَا
bize gelirdiniz
عَنِ ٱلْيَمِينِ
sağdan

ḳâlû inneküm küntüm te'tûnenâ `ani-lyemîn.

Diyanet Isleri:

İleri gelenlerine: "Doğrusu siz bize sureti hakdan görünürdünüz" derler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.

2 Adem Uğur

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

3 Ali Bulaç

"Gerçekten sizler bize sağdan (sağ duyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz." derler.

4 Ali Fikri Yavuz

(Yardakçılar, öncülerine şöyle) diyecekler: “- Siz, bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz.”

5 Celal Yıldırım

Siz bize sağ taraftan (dinî açıdan) geliyordunuz, derler.

6 Diyanet Vakfı

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sureti haktan görünürdünüz) derler.

7 Edip Yüksel

"Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz," derler.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar: "Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz" derler.

9 Fizilal-il Kuran

«Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler.

10 Gültekin Onan

"Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz" derler.

11 Hasan Basri Çantay

«Hakıykat siz, derler, biz sağdan (suret-i hakdan) gelirdiniz».

12 İbni Kesir

Ve derler ki: Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz.

13 İskender Ali Mihr

"Gerçekten siz bize, sağ taraftan (Allah taraftarıymış gibi) geliyordunuz." dediler (derler).

14 Muhammed Esed

(Onların) bir kısmı: "Bakın" diyecek, "Siz bize (ayartma niyetiyle) sağdan yaklaşırdınız!"

15 Muslim Shahin

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan (hayır yönünden) gelirdiniz (de bizi ondan alıkordunuz.)

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(Tâbi olanlar) Derler ki: «Şüphe yok, siz bize sağdan gelir olmuştunuz.»

17 Rowwad Translation Center

"Siz, bize sağdan geliyordunuz." derler.

18 Şaban Piriş

- Siz bize sağdan geliyordununuz, derler.

19 Shaban Britch

Siz bize sağdan geliyordunuz, derler.

20 Suat Yıldırım

Tâbi olanlar önderlerine: “Siz, derler, bize (en çok önem verdiğimiz taraftan), sağ cihetten gelir, ısrarla size tâbi olmamızı isterdiniz?”

21 Süleyman Ateş

(Uyanlar, uydukları adamlara) Dediler ki: "Siz bize sağdan gelir(güvendiğimiz yandan bize sokulup vesvese verir)diniz."

22 Tefhim-ul Kuran

«Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz» derler.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz."