Skip to main content
قَالَ
dedi
فَبِعِزَّتِكَ
senin izzetine and olsun ki
لَأُغْوِيَنَّهُمْ
onları azdıracağım
أَجْمَعِينَ
tümünü

ḳâle febi`izzetike leugviyennehüm ecme`în.

Diyanet Isleri:

İblis: "Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek demişti, yüceliğine andolsun ki onların hepsini azdıracağım.

2 Adem Uğur

İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım."

3 Ali Bulaç

Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım."

4 Ali Fikri Yavuz

(İblis şöyle) dedi: “- Öyle ise, izzet ve kudretine yemin ederim ki, onların hepsini muhakkak azdıracağım.

5 Celal Yıldırım

(82-83) İblîs : Senin izzetin hakkı için onların hepsini saptıracağım; ancak iyi niyetli, samimî, gösterişten uzak (mü´min) kulların müstesna, dedi.

6 Diyanet Vakfı

İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım."

7 Edip Yüksel

Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım."

9 Fizilal-il Kuran

İblis: «senin izzet ve şerefine andolsun ki, onların tümünü azdıracağım» dedi.

10 Gültekin Onan

Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım."

11 Hasan Basri Çantay

Dedi: «Senin izzetine (mutlak kudretine, kahrına) andederim ki ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım».

12 İbni Kesir

Dedi ki: Senin izzetine yemin olsun ki ben, onların hepsini muhakkak azdırırım.

13 İskender Ali Mihr

(İblis): "Bundan sonra Senin izzetine (andolsun ki) onların hepsini mutlaka azdıracağım." dedi.

14 Muhammed Esed

(Bunun üzerine İblis): "Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü şiddetli bir sapıklığa sürükleyeceğim!" dedi,

15 Muslim Shahin

İblis: Senin izzetine yemin ederim ki, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(81-83) «O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna».

17 Rowwad Translation Center

"Senin izzetin adına yemin ederim ki, onların hepsini aldatıp saptıracağım." dedi.

18 Şaban Piriş

-Senin şerefin için yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım! dedi.

19 Shaban Britch

Senin izzetin adına yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım/saptıracağım, dedi.

20 Suat Yıldırım

İblis: “Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.” dedi. [17,62-65]

21 Süleyman Ateş

(İblis) Dedi: "Senin izzet ve şerefine and olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

22 Tefhim-ul Kuran

Dedi ki: «Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

Dedi: "Kudret ve şerefine yemin olsun ki, onların tümünü azdıracağım."