Skip to main content
إِلَّا
dışında
عِبَادَكَ
kulların
مِنْهُمُ
onlardan
ٱلْمُخْلَصِينَ
ihlaslı

illâ `ibâdeke minhümü-lmuḫleṣîn.

Diyanet Isleri:

İblis: "Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak içlerinden, ihlasa eren kulların müstesna.

2 Adem Uğur

Ancak onlardan ihlâslı kulların hariç dedi.

3 Ali Bulaç

"Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç."

4 Ali Fikri Yavuz

Ancak içlerinden ihlâs sahibi kulların müstesna...”

5 Celal Yıldırım

(82-83) İblîs : Senin izzetin hakkı için onların hepsini saptıracağım; ancak iyi niyetli, samimî, gösterişten uzak (mü´min) kulların müstesna, dedi.

6 Diyanet Vakfı

"Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç" dedi.

7 Edip Yüksel

"Ancak onlardan kendilerini sadece sana adayan kulların hariç."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna" dedi.

9 Fizilal-il Kuran

«Yalnız onlardan ihlas sahibi kullar hariç.»

10 Gültekin Onan

"Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç."

11 Hasan Basri Çantay

«İçlerinden ihlâsa erdirilmiş (mü´min) kulların müstesna».

12 İbni Kesir

Ancak içlerinden ihlasa erdirilmiş kulların müstesna.

13 İskender Ali Mihr

Onlardan Senin muhlis kulların hariç.

14 Muhammed Esed

"Senin ihlaslı kulların dışında (tümünü)"

15 Muslim Shahin

Onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(81-83) «O malum vakit gününe kadar.» (İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna».

17 Rowwad Translation Center

Ancak, içlerinde ihlas sahibi kulların müstesna.

18 Şaban Piriş

Ancak onlardan arınmış kulların hariç.

19 Shaban Britch

Ancak onlardan ihlaslı kıldığın kulların hariç.

20 Suat Yıldırım

İblis: “Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.” dedi. [17,62-65]

21 Süleyman Ateş

Yalnız onlardan ihlaslı kulların(a dokunmayacağım).

22 Tefhim-ul Kuran

«Ancak onlardan, muhlis olan kulların hariç.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"İçlerinden sadece samimi, seçkin kullar dışta kalacaktır."