Skip to main content
قُرْءَانًا
Kur'an'dır (bu)
عَرَبِيًّا
Arapça
غَيْرَ
olmayan
ذِى عِوَجٍ
pürüzü
لَّعَلَّهُمْ
umulur ki
يَتَّقُونَ
sakınırlar

ḳur'ânen `arabiyyen gayra ẕî `ivecil le`allehüm yetteḳûn.

Diyanet Isleri:

O, eğriliği olmayan, Arapça bir Kuran'dır. Belki sakınırlar.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Çekinsinler diye Arapça, eğrisibüğrüsü olmayan, dosdoğru Kur'an bu.

2 Adem Uğur

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur´an indirdik.

3 Ali Bulaç

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

4 Ali Fikri Yavuz

Onu pürüzsüz ve dosdoğru Arabca bir Kur’an olarak indirdik. Gerek ki, küfürden sakınsınlar.

5 Celal Yıldırım

Bir Kur´ân ki içinde eğrilik olmayan, pürüzsüz bir Arapça ile (indirilmiş)dir. Ola ki, Allah´tan sakınırlar.

6 Diyanet Vakfı

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

7 Edip Yüksel

Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Pürüzsüz Arapça bir Kur'ân (indirdik ki, Allah'ın azabından) korunsunlar.

9 Fizilal-il Kuran

O, pürüzsüz Arapça Kur´an´dır. Belki sakınırlar.

10 Gültekin Onan

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kuran´dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

11 Hasan Basri Çantay

(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir Kur´an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.

12 İbni Kesir

Eğriliği bulunmayan arabça bir Kur´an´dır. Belki sakınırlar.

13 İskender Ali Mihr

(Bu), çelişkisi (eğriliği, kusuru) olmayan Arapça Kur´ân´dır. Umulur ki onlar, böylece takva sahibi olurlar.

14 Muhammed Esed

ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak (vahyettik ki,) Allah´a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.

15 Muslim Shahin

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Bir eğriliği olmayan Arapça bir Kur´an ki, belki sakınırlar.

17 Rowwad Translation Center

Sakınıp takvalı olsunlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an. (indirdik)

18 Şaban Piriş

Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuşla.

19 Shaban Britch

Sakınıp, takvalı olsunlar diye, hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).

20 Suat Yıldırım

Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

21 Süleyman Ateş

Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).

22 Tefhim-ul Kuran

(Bu) Arapça bir Kur´an, ki O´nda çarpıklık yoktur. Umulur ki korkup sakınırlar.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Bunu, eğri-büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.