Skip to main content
وَكَذَٰلِكَ
ve böylece
حَقَّتْ
yerini buldu
كَلِمَتُ
sözü
رَبِّكَ
Rabbinin
عَلَى
hakkındaki
ٱلَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوٓا۟
inkar eden(ler)
أَنَّهُمْ
onlar ki;
أَصْحَٰبُ
halkıdır
ٱلنَّارِ
ateş

vekeẕâlike ḥaḳḳat kelimetü rabbike `ale-lleẕîne keferû ennehüm aṣḥâbü-nnâr.

Diyanet Isleri:

İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

İşte böylece Rabbinin verdiği hüküm, kafirlere hak oldu: Şüphe yok ki onlar, cehennemliktir.

2 Adem Uğur

İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.

3 Ali Bulaç

Senin Rabbinin kafirler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkıdır" sözü böylece hak oldu.

4 Ali Fikri Yavuz

İşte peygamberleri tekzib edenlere, Rabbinin azab vaadi böylece vacib oldu. Onlar cehennemliktirler.

5 Celal Yıldırım

Böylece inkarcıların Cehennemlik oldukları hakkındaki Rabbin sözü gerçekleşti.

6 Diyanet Vakfı

İnkar edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.

7 Edip Yüksel

Rabbinin, "Onlar cehennemin halkıdır," diye inkarcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

İşte o nankörlük eden kâfirlere Rabbinin (azab) sözü öyle hak oldu. Onlar, mutlaka cehennemliktirler.

9 Fizilal-il Kuran

İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabb´inin sözü böylece gerçekleşti.

10 Gültekin Onan

Senin rabbinin küfredenler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkıdır" sözü böylece hak oldu.

11 Hasan Basri Çantay

Kâfirlere karşı Rabbinin, onları muhakkak ateş yârânı oldukları (na âid bulunan), sözü işte böyle tahakkuk etmişdir.

12 İbni Kesir

Böylece küfredenlerin cehennemlik olduklarına dair Rabbının sözü gerçekleşti.

13 İskender Ali Mihr

Ve işte böylece Rabbinin "onların mutlaka (muhakkak) ateş ehli olduğu" sözü, kâfirlerin üzerine hak oldu.

14 Muhammed Esed

Böylece hakikati inkara şartlanmış olanlar hakkındaki Rabbinin sözü gerçekleşecektir. Onlar kendilerini (cehennem) ateşinde bulacaklardır.

15 Muslim Shahin

İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

İşte öylece Rabbinin kelimesi, kâfir olanların üzerine hak olmuştur. Şüphe yok ki onlar, ateş yârânıdırlar.

17 Rowwad Translation Center

Böylece kâfirler hakkında Rabbinin azap sözü “elbette onlar cehennemliklerdir” diye hak olmuştur.

18 Şaban Piriş

Rabbinin, kafirler aleyhindeki “onlar ateş ehlidir.” hükmü işte böyle gerçekleşmiştir.

19 Shaban Britch

Kâfirlerin Cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece hak olup gerçekleşti.

20 Suat Yıldırım

İnkârcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti.

21 Süleyman Ateş

Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar ateş halkıdır" sözü yerini bulmuş oldu.

22 Tefhim-ul Kuran

Senin Rabbinin kâfirler üzerindeki: «Gerçekten onlar ateşin halkıdır» sözü böylece hak oldu.

23 Yaşar Nuri Öztürk

İşte böyle! Rabbinin, nankörlüğe sapanlar hakkındaki, "Onlar ateş yâranıdır" sözü tam gerçekleşti.