Skip to main content
وَٱلَّذِينَ
ve onlar
إِذَآ
zaman
أَصَابَهُمُ
uğradıkları
ٱلْبَغْىُ
saldırıya
هُمْ
kendilerini
يَنتَصِرُونَ
savunurlar

velleẕîne iẕâ eṣâbehümü-lbagyü hüm yenteṣirûn.

Diyanet Isleri:

Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve bir zulme uğradıkları zaman haddi aşmaksızın birbirlerine yardım ederek karşı duranlara.

2 Adem Uğur

Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

3 Ali Bulaç

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

4 Ali Fikri Yavuz

O kimselerdir ki, kendi haklarına tecavüz vaki olduğu zaman, onlar yardımlaşırlar (ve intikam alırlar, haklarını yerine getirirler).

5 Celal Yıldırım

Ve zulme, hakları tecâvüze uğradıkları zaman, yardımlaşıp kendilerini savunanlar içindir.

6 Diyanet Vakfı

Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

7 Edip Yüksel

Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.

9 Fizilal-il Kuran

Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar.

10 Gültekin Onan

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

11 Hasan Basri Çantay

(36-37-38-39) Size verilen şey dünyâ hayaatının (geçici birer) fâidesidir. Allah indinde olan (sevab) ise daha hayırlı, daha süreklidir. (Bu sevablar) îman edib de ancak Rablerine güvenib dayanmakda, büyük günâhlardan ve faahiş kötülüklerden kaçınmakda, öfkelendikleri zaman bizzat (kusurları) örtmekde (bağışlamakda) olanlara, Rablerinin (tevhîd ve ibâdete âid da´vetine) icabet edenlere, namaz (ların) ı dosdoğru kılanlara — ki bunların işleri aralarında müşavere (ile) dir—, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allaha tâat uğrunda) harcamakda bulunanlara, kendilerine tağallüb ve zulüm vaaki olduğu zaman elbirlik (mazluma) yardım eyleyenlere mahsusdur.

12 İbni Kesir

Onlar ki; kendilerine zulüm vaki olunca yardımlaşırlar.

13 İskender Ali Mihr

Ve onlar, kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar.

14 Muhammed Esed

ve bir zorbalık ile karşılaştıkları zaman kendilerini savunanlar (için).

15 Muslim Shahin

Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve o kimse için ki onlara bir zulüm isabet ettiği zaman onlar yardımlaşmakta bulunurlar.

17 Rowwad Translation Center

Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

18 Şaban Piriş

Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyarlar.

19 Shaban Britch

Zulme uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

20 Suat Yıldırım

Onlar zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar. {KM, Çıkış 32,26-29; Luka 19,27}

21 Süleyman Ateş

Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar.

22 Tefhim-ul Kuran

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında, yardımlaşırlar.