Skip to main content
فَمَنَّ
lutfetti
ٱللَّهُ
Allah
عَلَيْنَا
bize
وَوَقَىٰنَا
ve bizi korudu
عَذَابَ
azabdan
ٱلسَّمُومِ
hücrelere işleyen

femenne-llâhü `aleynâ veveḳânâ `aẕâbe-ssemûm.

Diyanet Isleri:

"Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır" derler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Derken Allah lutfetti bize ve korudu bizi ta iliklere işleyen sam yelinin azabından.

2 Adem Uğur

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.

3 Ali Bulaç

"Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azaptan korudu."

4 Ali Fikri Yavuz

Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.

5 Celal Yıldırım

Allah, bize bol lûtufta bulundu da Cehennem´in kavurucu azabından korudu.

6 Diyanet Vakfı

"Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu."

7 Edip Yüksel

"ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu."

9 Fizilal-il Kuran

Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.

10 Gültekin Onan

"Şimdi Tanrı, bize lütufta bulundu ve ´hücrelere kadar işleyen kavurucu´ azabdan korudu."

11 Hasan Basri Çantay

«İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».

12 İbni Kesir

Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu.

13 İskender Ali Mihr

Şimdi Allah bizi ni´metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.

14 Muhammed Esed

ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve (çaresizliğin) yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.

15 Muslim Shahin

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(27-28) «Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu. Şüphe yok ki, biz evvelce O´na dua eder olmuştuk. Muhakkak ki o, vaadinde sâdıkdır, çok esirgeyicidir.»

17 Rowwad Translation Center

"Allah bize lütfetti de, bizi o şiddetli ateşin azabından korudu."

18 Şaban Piriş

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.

19 Shaban Britch

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azaptan korudu.

20 Suat Yıldırım

Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.

21 Süleyman Ateş

Allah bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azabdan korudu.

22 Tefhim-ul Kuran

«Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve bizi, ´hücrelere kadar işleyen kavurucu´ azabdan korudu.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."