Skip to main content
لَّا يُصَدَّعُونَ
başları ağrıtmayan
عَنْهَا
ondan
وَلَا
ve
يُنزِفُونَ
akılları gidermeyen

lâ yüṣadde`ûne `anhâ velâ yünzifûn.

Diyanet Isleri:

Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

O şaraptan başları da ağrımaz ve sarhoş da olmazlar.

2 Adem Uğur

Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

3 Ali Bulaç

Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

4 Ali Fikri Yavuz

Ondan başları ağrımaz, sarhoş da olmazlar...

5 Celal Yıldırım

Ondan ne başlan ağırır, ne de başdönmesi ve bitkinlik meydana gelir.

6 Diyanet Vakfı

Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

7 Edip Yüksel

Ne ara verirler ne de yorulurlar.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

9 Fizilal-il Kuran

Bu içki ne başlarını ağrıtır, ne de sarhoş eder.

10 Gültekin Onan

Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

11 Hasan Basri Çantay

Ki bundan baş ağrısına uğratılmayacaklar) gibi akılları da giderilmez.

12 İbni Kesir

Ondan baş ağrısına uğratılmayacakları gibi, akılları da giderilmez.

13 İskender Ali Mihr

Ondan (o şaraptan) başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar.

14 Muhammed Esed

ne kafalarını dumanlayan ne de onları sarhoş eden (bir su)

15 Muslim Shahin

Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(19-20) Onlardan baş ağrısına uğramazlar ve akıllarını da gidermiş olmazlar. Ve (o hizmetçiler) ehl-i Cennet´in ihtiyar ettikleri meyveler ile (dolaşırlar).

17 Rowwad Translation Center

Ondan başları da ağrımaz ve akılları da giderilmez.

18 Şaban Piriş

Baş ağrısı vermeyen ve sersemleştirmeyen ..

19 Shaban Britch

Bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de akılları giderilir.

20 Suat Yıldırım

Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.

21 Süleyman Ateş

(Bir şarap ki) Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

22 Tefhim-ul Kuran

Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ne başları döner ondan ne de akılları karışır.