Skip to main content
لِّلْكَٰفِرِينَ
kafirler için
لَيْسَ
yoktur
لَهُۥ
onu
دَافِعٌ
def edecek

lilkâfirîne leyse lehû dâfi`.

Diyanet Isleri:

Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

O azabı ki kafirlerin başından defedecek yok.

2 Adem Uğur

İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur,

3 Ali Bulaç

Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

4 Ali Fikri Yavuz

Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen.

5 Celal Yıldırım

(1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah´tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor.

6 Diyanet Vakfı

İnkarcılar için; ki onu savacak yoktur,

7 Edip Yüksel

Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Kâfirler için onu savacak yok.

9 Fizilal-il Kuran

Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.

10 Gültekin Onan

Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

11 Hasan Basri Çantay

(O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur.

12 İbni Kesir

O; kafirler içindir ve onu engelleyecek yoktur.

13 İskender Ali Mihr

Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.

14 Muhammed Esed

hakikati inkar edenlerin (başına). (Öyleyse, bil ki) hiçbir şey ona mani olamaz;

15 Muslim Shahin

İnkârcılara olan ve hiç kimsenin savamayacağı,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(1-2) Bir talip, vaki olacak azabı taleb etti. Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.

17 Rowwad Translation Center

Kâfirler için onu önleyecek hiç kimse yoktur.

18 Şaban Piriş

Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.

19 Shaban Britch

Kâfirler için onu önleyecek hiç kimse yoktur.

20 Suat Yıldırım

O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

21 Süleyman Ateş

Kafirler için, ki onu savacak yoktur,

22 Tefhim-ul Kuran

Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.