Skip to main content
أَءِذَا
sonra ha?
كُنَّا
biz olduktan
عِظَٰمًا
kemikler
نَّخِرَةً
çürümüş

eiẕâ künnâ `iżâmen neḫirah.

Diyanet Isleri:

"Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?"

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?

2 Adem Uğur

(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

3 Ali Bulaç

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

4 Ali Fikri Yavuz

Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı?”

5 Celal Yıldırım

(10-11) (İnkarcı sapıklar) derler ki: «Biz çürüyüp ufalanmış kemikler hâline geldiğimizde acaba eski durumumuza döndürülecek miyiz?!»

6 Diyanet Vakfı

(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

7 Edip Yüksel

"Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

9 Fizilal-il Kuran

Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

10 Gültekin Onan

"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

11 Hasan Basri Çantay

«Biz çürüyüb dağılmış kemikler olduğumuz vakit mı?»

12 İbni Kesir

Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi?

13 İskender Ali Mihr

Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?

14 Muhammed Esed

çürüyen kemik (yığını) olsak bile?"

15 Muslim Shahin

(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?»

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?»

17 Rowwad Translation Center

“Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”

18 Şaban Piriş

-Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman..

19 Shaban Britch

Çürüyüp ufalanmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı?

20 Suat Yıldırım

İnkârcılar alay ederek şöyle derler: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!”

21 Süleyman Ateş

Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

22 Tefhim-ul Kuran

«Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"