Skip to main content
وَوَالِدٍ
ve doğurana (andolsun)
وَمَا
ve
وَلَدَ
doğurduğuna

vevâlidiv vemâ veled.

Diyanet Isleri:

Doğurana ve doğurduğuna and olsun ki;

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve babaya ve oğula.

2 Adem Uğur

Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

3 Ali Bulaç

Babaya ve doğan-çocuğa da.

4 Ali Fikri Yavuz

Ve yemin ederim bir (Âdem) babaya ve (ondan üreyip) doğana ki,

5 Celal Yıldırım

Babaya da, doğan çocuğuna da and olsun,

6 Diyanet Vakfı

Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

7 Edip Yüksel

Doğurana ve doğurduğuna da andolsun.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Ve and olsun baba ve çocuğuna.

9 Fizilal-il Kuran

Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki,

10 Gültekin Onan

Babaya ve doğan çocuğa da.

11 Hasan Basri Çantay

Babaya da, doğana da (yemîn ederim),

12 İbni Kesir

Doğurana da, doğurduğuna da andolsun ki;

13 İskender Ali Mihr

Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

14 Muhammed Esed

ve (tanıklığa çağırırım) anne babayı ve çocukları:

15 Muslim Shahin

babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve bir pedere ve zürriyetine de (andolsun).

17 Rowwad Translation Center

Babaya ve doğan çocuğa yemin olsun.

18 Şaban Piriş

Anne, baba ve çocuklara,

19 Shaban Britch

Babaya ve doğan çocuğa da.

20 Suat Yıldırım

Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için:

21 Süleyman Ateş

Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,

22 Tefhim-ul Kuran

Babaya ve doğan çocuğa da.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,