Skip to main content
إِنَّ
doğrusu
إِبْرَٰهِيمَ
İbrahim
لَحَلِيمٌ
çok yumuşak huylu idi
أَوَّٰهٌ
çok içli idi
مُّنِيبٌ
gönülden (Allaha) yönelen biriydi

inne ibrâhîme leḥalîmün evvâhüm münîb.

Diyanet Isleri:

Doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimse idi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü İbrahim, gerçekten de pek halimdi, fazla dua edip ağlardı, kendisini tamamıyla Tanrıya vermişti.

2 Adem Uğur

İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah´a vermiş biri idi.

3 Ali Bulaç

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.

4 Ali Fikri Yavuz

Çünkü İbrahîm, hakikaten yumuşak huylu, bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah’a teslim etmiş bir kimse idi.

5 Celal Yıldırım

Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendini bütünüyle Allah´a veren bir kimse idi.

6 Diyanet Vakfı

İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.

7 Edip Yüksel

Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı'ya) yönelen biriydi.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli (yanık kalbli) idi.

9 Fizilal-il Kuran

İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah´a adamış bir kimse idi.

10 Gültekin Onan

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Tanrı´ya) yönelen biriydi.

11 Hasan Basri Çantay

Çünkü İbrâhîm cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allaha vermiş biri idi.

12 İbni Kesir

Doğrusu İbrahim; yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah´a vermiş bir kimseydi.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki İbrâhîm (A.S), cidden çok halim (yumuşak huylu), çok acıyan (yalvaran)dır, Allah´a yönelmiş bir kimsedir.

14 Muhammed Esed

çünkü, İbrahim ince ruhlu, yumuşak başlı, çok içli, merhametli ve dönüp dönüp Rabbine yönelmek, O´na yakın olmak isteyen biriydi.

15 Muslim Shahin

Zira İbrahim çok yumuşak, çok içli ve her işinde Allah'a başvuran bir kimseydi.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphe yok ki, İbrahim elbette pek hilm sahibidir, çok âh ü enîn edicidir, ve Hakk´a rücû edicidir.

17 Rowwad Translation Center

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.

18 Şaban Piriş

Çünkü İbrahim, çok yumuşak ve yufka yürekliydi, kendisini Allah’a vermişti.

19 Shaban Britch

İbrahim gerçekten çok dua edip, yalvaran ve yumuşak kalpli biriydi

20 Suat Yıldırım

Vaktaki İbrâhim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lût’un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı.Çünkü İbrâhim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu. [9,114] {KM, Tekvin 23,32}

21 Süleyman Ateş

Çünkü İbrahim, gerçekten halimdir, içlidir, (Allah'a) yüz tutup yalvarandır.

22 Tefhim-ul Kuran

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah´a) yönelen biriydi.

23 Yaşar Nuri Öztürk

İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.