Skip to main content
وَلَقَدْ
ve andolsun
أَرْسَلْنَا
gönderdik
مُوسَىٰ
Musa'yı
بِـَٔايَٰتِنَا
ayetlerimizle
وَسُلْطَٰنٍ
ve bir belgeyle
مُّبِينٍ
apaçık

veleḳad erselnâ mûsâ biâyâtinâ vesülṭânim mübîn.

Diyanet Isleri:

And olsun ki Musa'yı Firavun ve erkanına mucizelerimizle, apaçık bir delil ile gönderdik. Firavun'un buyruğuna uydular, oysa Firavun'un buyurduğu sağduyuya uygun değildi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki biz Musa'yı, delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik

2 Adem Uğur

Andolsun ki Musa´yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

3 Ali Bulaç

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

4 Ali Fikri Yavuz

(96-97) Şânım hakkı için, biz Mûsa’yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).

5 Celal Yıldırım

And ollsun ki, biz Musa´ yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir´avn´a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir´avn´ın emrine uydular. Oysa Fir´avn´ın emri doğru ve sıhhatli değildi.

6 Diyanet Vakfı

Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

7 Edip Yüksel

Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik.

9 Fizilal-il Kuran

Musa´yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik.

10 Gültekin Onan

Andolsun, Musa´yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

11 Hasan Basri Çantay

(96-97) Andolsun ki biz Musâyı da Fir´avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir´avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir´avn´ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.

12 İbni Kesir

Andolsun ki Musa´yı, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun´a ve erkanına gönderdik.

13 İskender Ali Mihr

Ve andolsun ki; Musa (A.S)´ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.

14 Muhammed Esed

Ve Gerçek şu ki, Biz Musa´yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle

15 Muslim Shahin

Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve andolsun ki, Mûsa´yı âyetlerimiz ile ve apaçık bir hüccetle gönderdik.

17 Rowwad Translation Center

Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile göndermiştik.

18 Şaban Piriş

(96-97) Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.

19 Shaban Britch

Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile göndermiştik.

20 Suat Yıldırım

Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun’a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik.Ama adamlar tutup Firavun’un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun’un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. [3,128; 7,60; 73,16; 79,21-26]

21 Süleyman Ateş

Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

22 Tefhim-ul Kuran

Andolsun, Musa´yı ayetlerimizle ve apaçık olan ispatlayıcı bir delille gönderdik.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik;