Skip to main content
هُوَ
O'dur
ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ
indiren
مِنَ ٱلسَّمَآءِ
gökten
مَآءًۖ
bir su
لَّكُم
sizin için
مِّنْهُ
ondandır
شَرَابٌ
içeceğ(iniz)
وَمِنْهُ
ve ondandır
شَجَرٌ
(bitkiler)
فِيهِ
onda
تُسِيمُونَ
hayvanları otlattığınız

hüve-lleẕî enzele mine-ssemâi mâel leküm minhü şerâbüv veminhü şecerun fîhi tüsîmûn.

Diyanet Isleri:

Yukarıdan size su indiren O'dur. Ondan içersiniz; hayvanları otlattığınız bitkiler de onunla biter.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Öyle bir mabuttur ki size gökten yağmur yağdırır da suyunu içersiniz, hayvanlarınızı otlattığınız ağaçlar ve otlar da onunla biter, yeşerir.

2 Adem Uğur

Gökten suyu indiren O´dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.

3 Ali Bulaç

Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.

4 Ali Fikri Yavuz

Allah, odur ki, gökten sizin için bir yağmur indirdi. İçecek (su) ondandır; hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar da ondandır.

5 Celal Yıldırım

O ki gökten size su indirdi. Ondan hem içilecek su, hem (davarlarınızı) yaymak için ot sağlarsınız.

6 Diyanet Vakfı

Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.

7 Edip Yüksel

O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine yararlandığınız ağaçları onunla sularsınız.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir.

9 Fizilal-il Kuran

Size gökten su indiren O´dur ve hayvan otlattığınız çayırlar O´nun sayesinde gelişir.

10 Gültekin Onan

Sizin için gökten su indiren O´dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınizı onda otlatmaktasınız.

11 Hasan Basri Çantay

O, sizin îçin gökden (bulutdan) su (yağmur) indirendir. İçilecek (ler) bundan, içinde (hayvanlarınızı) yaymakda olduğunuz ot (lar) da bundandır.

12 İbni Kesir

O´dur size semadan su indiren, ondan içersiniz. Ve hayvanları otlattığınız bitki de onunla biter.

13 İskender Ali Mihr

Sizin için semadan su indiren, O´dur. İçecek şeyler ondandır (sudandır). Ve ağaçlar (ve otlar) ondan olur. Orada (hayvanlarınızı) otlatırsınız.

14 Muhammed Esed

O´dur gökten suyu indiren; öyle ki, hem siz içersiniz o sudan, hem de, hayvanlarınızı otlattığınız çayır çimen;

15 Muslim Shahin

Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

O, o (Hâlik-ı Kerîm)dir ki: Sizin için gökten bir su indirdi. Ondan bir içilecek şey vardır ve ondan nebatat yetişir, onda (hayvanlarınızı) otlatırsınız.

17 Rowwad Translation Center

Sizin için gökten bir su indiren Odur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.

18 Şaban Piriş

Gökten size su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiştirirsiniz.

19 Shaban Britch

Gökten size su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve bitkiler de o su ile yetişir, hayvanlarınızı da onda otlatırsınız.

20 Suat Yıldırım

O'dur ki gökten yağmur indirir.Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar!

21 Süleyman Ateş

O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir.

22 Tefhim-ul Kuran

Sizin için gökten su indiren O´dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.

23 Yaşar Nuri Öztürk

O sizin için gökten bir su indirdi; ondan bir içecek var. Kendisinden hayvanlarınıza yedirdiğiniz bir ağaç da ondan oluşmaktadır.