Skip to main content
أَوْ
yahut
يُصْبِحَ
çekilir
مَآؤُهَا
suyu
غَوْرًا
dibe
فَلَن
bir daha
تَسْتَطِيعَ
gücün yetmez
لَهُۥ
onu
طَلَبًا
aramaya

ev yuṣbiḥa mâühâ gavran felen testeṭî`a lehû ṭalebâ.

Diyanet Isleri:

Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra nutfeden yaratanı, sonunda de seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte O benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman, her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da: "Maşallah! Kuvvet ancak Allah'a mahsustur!" demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir bir daha da bulamazsın" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Yahut da suyu öylesine çekilir ki onu arayıp bulmaya bile gücün yetmez.

2 Adem Uğur

Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.

3 Ali Bulaç

"Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp-bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."

4 Ali Fikri Yavuz

Yahud bağının suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın.

5 Celal Yıldırım

(40-41) «Olabilir ki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir ve seninkinin üzerine gökten bir âfet indirir de kaygan-verimsiz bir yere dönebilir veya suyu çekiliverir de artık bir daha onu arayıp bulamazsın.»

6 Diyanet Vakfı

"Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın."

7 Edip Yüksel

"Yahut suyu dibe çöker de bir daha su bulamazsın."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Yahut, bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın."

9 Fizilal-il Kuran

Ya da bahçenin suyu yerin öyle derin katmanlarına sızar ki, bir daha aramaya bile gücün yetmez.

10 Gültekin Onan

"Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin."

11 Hasan Basri Çantay

«Yahud olabilir ki suyu (yerin) dib (in) e çekilir de bir daha onu ara (yıb bul) mıya güc yetiremezsin».

12 İbni Kesir

Yahut suyu çekilir de bir daha bulamazsın.

13 İskender Ali Mihr

Veya onun (bahçenin) suyu, yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez (sen muktedir olamazsın).

14 Muhammed Esed

yahut bir daha asla bulup çıkaramayacağın biçimde onun suyu çekilebilir!"

15 Muslim Shahin

«Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.»

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Yahut suyu çekilir de artık onu aramaya asla güç yetiremezsin.»

17 Rowwad Translation Center

Yahut suyu yerin dibine çekiliverir de bir daha onu aramaya gücün yetmez.

18 Şaban Piriş

Ya da suyu çekilir de bir daha bulamazsın.

19 Shaban Britch

Ya da suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın.

20 Suat Yıldırım

Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir; yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin.” [67,30]

21 Süleyman Ateş

Yahut suyu dibe çekilir de bir daha su arayamazsın.

22 Tefhim-ul Kuran

«Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile."