Skip to main content
أَتَأْتُونَ
erkeklere-mi gidiyorsunuz?
ٱلذُّكْرَانَ
erkeklere
مِنَ
içinde
ٱلْعَٰلَمِينَ
alemlerin

ete'tûne-ẕẕükrâne mine-l`âlemîn.

Diyanet Isleri:

Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Siz, insanlardan erkeklere yaklaşıyor da.

2 Adem Uğur

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!

3 Ali Bulaç

"Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?

4 Ali Fikri Yavuz

İnsanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz;

5 Celal Yıldırım

(165-166) Rabbınızın sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da âlemler içinden (kala kala) erkeklere mi (şehvetle) gidiyorsunuz ?! Hayır, siz haddi aşan bir milletsiniz.»

6 Diyanet Vakfı

Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!

7 Edip Yüksel

"Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"

9 Fizilal-il Kuran

Sizler erkekler ile cinsel ilişki kuruyorsunuz, öyle mi?

10 Gültekin Onan

"Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?

11 Hasan Basri Çantay

(165-166) «Siz, Rabbinizin sizin için yaratdığı zevcelerinizi bırakıb da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, (siz halâlden harama) tecâvüz eden bir kavmsiniz».

12 İbni Kesir

İnsanlar arasında erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

13 İskender Ali Mihr

Siz âlemlerden (insanlardan) erkeklere mi gidiyorsunuz (yaklaşıyorsunuz)?

14 Muhammed Esed

İnsanların içinden (tab´an ve hukuken meşru olan cinsi bırakıp da) erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

15 Muslim Shahin

İnsanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Siz ademîlerden erkeklere mi gidiyorsunuz?»

17 Rowwad Translation Center

"İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz?"

18 Şaban Piriş

İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz?

19 Shaban Britch

İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz?

20 Suat Yıldırım

Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz?Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz?Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz.”

21 Süleyman Ateş

Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz?

22 Tefhim-ul Kuran

«Siz insanlardan (cinsel arzuyla sadece) erkeklere mi gidiyorsunuz?

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,