Skip to main content
وَتَوَكَّلْ
ve tevekkül et
عَلَى
üzerine
ٱلْعَزِيزِ
galib olan
ٱلرَّحِيمِ
ve esirgeyene

vetevekkel `ale-l`azîzi-rraḥîm.

Diyanet Isleri:

Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve dayan üstün ve rahim mabuda.

2 Adem Uğur

Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

3 Ali Bulaç

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.

4 Ali Fikri Yavuz

Ve o Azîz Rahim’e tevekkül et (her şeye üstün, müminlere çok merhametli olan Allah’a güven).

5 Celal Yıldırım

O yegâne güçlü, çok üstün, çok merhametli olan (Allah)´a güvenip dayan.

6 Diyanet Vakfı

Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

7 Edip Yüksel

Üstün ve Rahman olana güven.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

9 Fizilal-il Kuran

Üstün iradeli ve merhametli olan Allah´a dayan.

10 Gültekin Onan

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olana tevekkül et.

11 Hasan Basri Çantay

Sen O mutlak gaalib, O çok esirgeyici (Allaha) güvenib dayan.

12 İbni Kesir

Aziz, Rahim´e tevekkül et.

13 İskender Ali Mihr

Ve Azîz (yüce) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah´a) tevekkül et (O´nu vekil et ve güven).

14 Muhammed Esed

Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven,

15 Muslim Shahin

Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ve o azîz, rahîme tevekkül et.

17 Rowwad Translation Center

Sen, Azîz ve Rahîm olana tevekkül et.

18 Şaban Piriş

Güçlü ve merhametli olan Allah’a bağlan!

19 Shaban Britch

Çok güçlü, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

20 Suat Yıldırım

Sen o aziz-u rahîme (o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine) güvenip dayan.

21 Süleyman Ateş

Galib ve esirgeyen(Allah)a tevekkül et.

22 Tefhim-ul Kuran

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah´) a tevekkül et.

23 Yaşar Nuri Öztürk

O Azîz, o Rahîm olana güvenip dayan.