Skip to main content
وَإِن
halbuki
كَانُوا۟
onlar idiler
مِن قَبْلِ
daha önceden
أَن يُنَزَّلَ
(yağmurun) indirilmesinden
عَلَيْهِم
kendilerine
مِّن قَبْلِهِۦ
önce
لَمُبْلِسِينَ
umutsuz(dular)

vein kânû min ḳabli ey yünezzele `aleyhim min ḳablihî lemüblisîn.

Diyanet Isleri:

Rüzgarları gönderip bulutları yürüten, onları gökte dilediği gibi yayan ve küme küme yığan Allah'tır. Artık sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla, daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden ümidlerini kesmiş oldukları için onlar seviniverirler.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Halbuki onlara yağmur yağdırılmadan önce hepsi de ümitlerini kesmişlerdi.

2 Adem Uğur

0ysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.

3 Ali Bulaç

Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmişlerdi.

4 Ali Fikri Yavuz

Halbuki bu adamlar üzerlerine yağmur indirilmeden önce ümidlerini kesmişlerdi.

5 Celal Yıldırım

Her ne kadar onlar buluttan önce. yağmur yağmadan evvel ümitsizlik içindeydilerse de..

6 Diyanet Vakfı

Oysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.

7 Edip Yüksel

Halbuki onlar, onun kendilerine yağmadan önce umutsuzdular.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Halbuki onlar, daha önce üzerlerine yağmur indirilmeden evvel ümidi kesmişlerdi.

9 Fizilal-il Kuran

Oysa onlar, daha önce üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.

10 Gültekin Onan

Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmişlerdi.

11 Hasan Basri Çantay

Halbuki onlar bundan evvel üzerlerine (Allahın yağmur) indireceğinden kat´iyyen ümîdlerini kesmişlerdi.

12 İbni Kesir

Halbuki daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden kesin olarak ümitlerini kesmişlerdi.

13 İskender Ali Mihr

Ve onlar, onun (yağmurun) onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.

14 Muhammed Esed

oysa (tam da) yağmurun yağdırılmasından kısa bir süre önce, (neredeyse) bütün umutlarını yitirmişlerdi!

15 Muslim Shahin

Oysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Halbuki, onların üzerlerine indirilmeden evvel ondan evvelce elbette ye´se düşmüşlerdi.

17 Rowwad Translation Center

Hâlbuki onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı.

18 Şaban Piriş

Halbuki onlar yağmur yağmadan önce suskunluk içinde idiler.

19 Shaban Britch

Halbuki onlar yağmur yağmadan önce iyice ümitlerini kesmişlerdi.

20 Suat Yıldırım

Halbuki onlar, daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler.

21 Süleyman Ateş

Halbuki onlar, yağmurun kendilerine indirilmesinden önce umutsuz idiler.

22 Tefhim-ul Kuran

Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerlerine inmesinden evvel umutlarını kesmişlerdi.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Oysaki onlar, yağmur kendilerine indirilmeden önce iyice suskun ve ümitsiz idiler.