Skip to main content
إِنَّ
mutlaka
ذَٰلِكَ
bu
لَحَقٌّ
gerçektir
تَخَاصُمُ
tartışmasıdır
أَهْلِ
halkının
ٱلنَّارِ
ateş

inne ẕâlike leḥaḳḳun teḫâṣumü ehli-nnâr.

Diyanet Isleri:

İşte cehennemliklerin bu şekilde tartışması gerçektir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki cehennem ehlinin, birbirleriyle şu münakaşaları, gerçektir.

2 Adem Uğur

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir.

3 Ali Bulaç

Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

4 Ali Fikri Yavuz

İşte bu, cehennem ehlinin birbirleriyle mücadelesi, şübhe götürmiyen bir gerçektir.

5 Celal Yıldırım

Bu elbette gerçektir: Cehennem ehli birbirleriyle tartışıp duracak.

6 Diyanet Vakfı

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir.

7 Edip Yüksel

Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi bir gerçektir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

9 Fizilal-il Kuran

İşte ateş halkının tartışmaları böyledir ve bunlar gerçektir.

10 Gültekin Onan

Bu -ateş ehlinin birbiriyle çekişmesi (husumeti)- kesin bir gerçektir.

11 Hasan Basri Çantay

İşte bu, (ya´nî) ehl-i cehennemin birbiriyle da´vâlaşması muhakkak ve kat´î bir gerçekdir.

12 İbni Kesir

İşte bu, hakkın kendisidir. Cehennem ehlinin birbiriyle tartışması.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir.

14 Muhammed Esed

Cehennem sakinlerinin karşılıklı çekişmeleri (ve şaşkınlıkları) işte böyle sürüp gidecek!

15 Muslim Shahin

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphe yok ki, bu, (haber verilen şey) elbette sabittir. O ateş ehlinin birbiriyle husumeti (muhakkaktır).

17 Rowwad Translation Center

İşte cehennem halkının birbiriyle olan bu tartışması kesin gerçektir.

18 Şaban Piriş

İşte cehennem ehlinin tartışmaları böyle gerçekleşecektir.

19 Shaban Britch

İşte Cehennem ehlinin tartışmaları şüphesiz böylece gerçekleşecektir.

20 Suat Yıldırım

İşte bu, yani cehennemliklerin dâvalaşması kesin bir gerçektir.

21 Süleyman Ateş

Bu, mutlaka gerçektir, ateş halkının tartışmasıdır (bunun olacağından asla şüphe yoktur).

22 Tefhim-ul Kuran

Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişip tartışması kesin olan bir gerçektir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

İşte bu, kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir.