Skip to main content
أَمْ
yoksa
يَقُولُونَ
diyorlar (mı?)
نَحْنُ
biz
جَمِيعٌ
bir topluluğuz
مُّنتَصِرٌ
muzaffer (yenilmez)

em yeḳûlûne naḥnü cemî`um münteṣir.

Diyanet Isleri:

Yoksa: "Biz öç alabilecek bir topluluğuz" mu diyorlar?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa biz, birbirine yardım eden bir topluluğuz mu derler?

2 Adem Uğur

Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?

3 Ali Bulaç

"Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?

4 Ali Fikri Yavuz

Yoksa onlar; “- Biz yardımlaşır, bize karşı gelene zafer kazanır bir topluluğuz” mu diyorlar?

5 Celal Yıldırım

Yoksa onlar, «biz yardım gören (yardımlaşan) bir cemiyet miyiz» diyorlar ?

6 Diyanet Vakfı

Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?

7 Edip Yüksel

Yoksa, "Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz" mi diyorlar?

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yoksa "Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar?

9 Fizilal-il Kuran

Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?

10 Gültekin Onan

"Biz, ´birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan´ bir toplumuz" mu diyorlar?

11 Hasan Basri Çantay

Yoksa onlar «Biz (peygamberlerden) intikaam olmıya muktedir bir cem´iyyet iz» mi diyorlar?.

12 İbni Kesir

Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?

13 İskender Ali Mihr

Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?

14 Muhammed Esed

Yoksa onlar, "Biz yek vücut olmuş bir grubuz, (ve bundan dolayı) üstünlük bizim hakkımız!" mı diyorlar?

15 Muslim Shahin

Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar?

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(44-45) Yoksa Biz yardımlaşır (intikamımızı alabilir) bir cemaatiz mi diyorlar? O cemiyet muhakkak ki, yakında bozulacak ve arkalarını çevireceklerdir.

17 Rowwad Translation Center

Yoksa onlar, “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar?

18 Şaban Piriş

Yoksa onlar: -Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?

19 Shaban Britch

Yoksa onlar: Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?

20 Suat Yıldırım

Ne o, “Biz tam dayanışma halinde olan, muzaffer bir topluluğuz” mu diyorlar?

21 Süleyman Ateş

Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar?

22 Tefhim-ul Kuran

Yoksa onlar; «Biz, ´birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan´ bir toplumuz» mu diyorlar?

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa, "Biz, yardımlaşan/yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar?