Skip to main content
ءَأَنتُمْ
siz mi?
أَشَدُّ
daha çetinsiniz
خَلْقًا
yaratılışça
أَمِ
yoksa
ٱلسَّمَآءُۚ
gök (mü?)
بَنَىٰهَا
(Allah) onu yaptı

eentüm eşeddü ḫalḳan emi-ssemâü. benâhâ.

Diyanet Isleri:

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu.

2 Adem Uğur

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

3 Ali Bulaç

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

4 Ali Fikri Yavuz

(Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.

5 Celal Yıldırım

Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı ? (Allah) onu inşâ edip var kılmıştır. (Hâlâ görmüyor musunuz?!)

6 Diyanet Vakfı

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

7 Edip Yüksel

Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

9 Fizilal-il Kuran

Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı?

10 Gültekin Onan

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Tanrı) Onu bina etti.

11 Hasan Basri Çantay

Sizi (tekrar) yaratmak mı (sizce) daha güc, yoksa göğ (ü yaratmak) mı ki onu (Allah) bina etmişdir.

12 İbni Kesir

Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir.

13 İskender Ali Mihr

Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? (Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor?)

14 Muhammed Esed

(Ey insanlar!) Sizi yaratmak, göğü yaratmış olan Allah için daha mı zordur?

15 Muslim Shahin

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Sizler mi yaradılış itibariyle daha çetinsiniz, yoksa gök mü ki, onu binâ etti?

17 Rowwad Translation Center

Sizi yaratmak mı daha güçtür yoksa göğü mü? Onu (Allah) bina etti.

18 Şaban Piriş

Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti.

19 Shaban Britch

(Ölümden sonra) Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür, yoksa göğü mü? Onu bina etti.

20 Suat Yıldırım

Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi?İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti! [40,57; 36,81]

21 Süleyman Ateş

Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allah) onu yaptı.

22 Tefhim-ul Kuran

Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?