Skip to main content
ARBNDEENIDTRUR
وَإِسْمَٰعِيلَ
dan Ismail
وَٱلْيَسَعَ
dan Alyasa'
وَيُونُسَ
dan Yunus
وَلُوطًاۚ
dan Luth
وَكُلًّا
dan makanlah
فَضَّلْنَا
Kami lebihkan
عَلَى
atas
ٱلْعَٰلَمِينَ
umat/semesta alam

Wa 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Yūnis Wa Lūţāan Wa Kullāan Fađđalnā `Alaá Al-`Ālamīna.

Tafsir Bahasa:

dan Ismail, Ilyasa‘, Yunus, dan Luth. Masing-masing Kami lebihkan (derajatnya) di atas umat lain (pada masanya),

(86) Allah menyebutkan kembali keturunan Nabi Ibrahim yang diberi hidayah dan kenabian, yaitu Ismail, Ilyasa', Yunus dan Luth. Mereka bukan hanya terkenal karena kekuasaannya ataupun karena kezuhudannya, tetapi mereka ini mempunyai kelebihan daripada kaumnya lantaran karunia yang diberikan oleh Allah. Mereka membela tauhid dan memberantas kemusyrikan serta berakhlak mulia sehingga patut dicontoh oleh manusia. Di antara mereka ada yang diutus dalam satu masa, seperti Nabi Luth, semasa dengan Nabi Ibrahim dan Ismail semasa dengan Ishak. Mereka sama-sama memiliki keutamaan, meskipun pada hakikatnya keutamaan yang dimiliki masing-masing berbeda-beda.