Skip to main content
كَمَآ
gibi
أَنزَلْنَا
indirdiğimiz
عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ
kısımlara ayıranlara

kemâ enzelnâ `ale-lmuḳtesimîn.

Diyanet Isleri:

Kuran'ı işlerine geldiği gibi bölenlere de, kendi Kitablarının bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmeyen yahudi ve hıristiyanlara da nitekim Kitap indirmiştik; Rabbine and olsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Nitekim bölükbölük olanlara da indirmiştik.

2 Adem Uğur

Nitekim biz, (Kur´an´ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

3 Ali Bulaç

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

4 Ali Fikri Yavuz

Tıpkı o Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz (azap) gibi.

5 Celal Yıldırım

Nitekim işbölümü yapanlara.

6 Diyanet Vakfı

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

7 Edip Yüksel

Aynı şekilde o bölücülerle de ilgileneceğiz.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

(İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

9 Fizilal-il Kuran

Kutsal kitaplarının ayetleri arasında ayırım gözeten bölücülere de mesaj indirdik.

10 Gültekin Onan

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

11 Hasan Basri Çantay

(90-91) Nitekim iş bölümü yapanlara, Kur´ânı parçalayanlara da (öyle azâb) indirmişdik.

12 İbni Kesir

Tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi.

13 İskender Ali Mihr

Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.

14 Muhammed Esed

(Bir ilahi kelam bağışladık sana), tıpkı onu (sonradan) bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,

15 Muslim Shahin

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara (onu bölük pörçük edenlere) azabı indirmişizdir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Nitekim (o azabı,) taksimcilerin üzerlerine indirmiştik.

17 Rowwad Translation Center

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

18 Şaban Piriş

Bölücülere indirdiğimiz gibi...

19 Shaban Britch

Nitekim biz, (Kur'an'ı) kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir.

20 Suat Yıldırım

Tıpkı o bölüşenlerin, O Kur'ân’ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.

21 Süleyman Ateş

(Siz bilirsiniz, inanmazsanız Allah'ın azabı başınıza inecektir.) Tıpkı o bölücülere (veya and içenlere) indirdiğimiz gibi (sizin başınıza da azab indiririz)!

22 Tefhim-ul Kuran

Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.