Skip to main content
وَمَآ
nedir?
أَعْجَلَكَ
seni aceleyle sevk eden
عَن قَوْمِكَ
kavminden (ayrılmaya)
يَٰمُوسَىٰ
ey Musa

vemâ a`celeke `an ḳavmike yâ mûsâ.

Diyanet Isleri:

"Musa! Seni milletinden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir?" dedik.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Neden acele ettin, kavminden ayrıldın da geldin ey Musa?

2 Adem Uğur

Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

3 Ali Bulaç

"Seni kavminden 'çarçabuk ayrılmaya iten' nedir ey Musa?"

4 Ali Fikri Yavuz

Ey Mûsa! (Tür dağında Tevrat’ı almak için yola çıktığın yetmiş kişilik) kavminden seni acele ile (ayırıp ileri) geçiren ne?”

5 Celal Yıldırım

Ey Musâ ! Seni kavminden önce acele ettirip getiren nedir ?

6 Diyanet Vakfı

Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

7 Edip Yüksel

"Niçin halkını bırakmakta acele ettin, Musa?"

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Ey Musa! Seni kavminden (ayırıp) daha çabuk (gelmeye) sevkeden nedir?" (dedik.)

9 Fizilal-il Kuran

Ey Musa, «soydaşlarının önünden koşup gelmenin sebebi nedir?»

10 Gültekin Onan

"Seni kavminden ´çarçabuk ayrılmaya iten´ nedir ey Musa?"

11 Hasan Basri Çantay

Ey Musa, seni kavminden (ayırıb böyle) acele etdiren (sebeb) nedir?

12 İbni Kesir

Ey Musa; seni, kavminden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir?

13 İskender Ali Mihr

Ey Musa! Seni, kavminden (ayırıp) sana acele ettiren nedir?

14 Muhammed Esed

(Ve Allah Musa´ya:) "Kavmini geride yalnız bırakacak kadar seni tez canlı kılan nedir, ey Musa?" dedi.

15 Muslim Shahin

Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Ya Mûsa! Seni kavminden (ayırıp) aceleye düşüren nedir?

17 Rowwad Translation Center

"Musa! Seni milletinden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir?" dedik.

18 Şaban Piriş

Allah: -Ey Musa seni kavminden daha önce gelmeye sevk eden nedir?

19 Shaban Britch

Allah: Ey Musa! Kavminden (daha çabuk gelmek için) seni aceleye düşüren nedir?

20 Suat Yıldırım

Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevkeden sebep ne ey Mûsâ?

21 Süleyman Ateş

Seni kavminden çabucak ayrıl(ıp gel)meğe sevk eden nedir? (Niçin onları hemen bırakıp geldin) ey Musa? (dedik).

22 Tefhim-ul Kuran

«Ey Musa, seni kavminden çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden nedir?»

23 Yaşar Nuri Öztürk

Seni toplumundan çabucak uzaklaştıran neydi, ey Mûsa?