Skip to main content
عَٰلِمِ
(O) bilir
ٱلْغَيْبِ
görünmeyeni
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ve görüneni
فَتَعَٰلَىٰ
ve yücedir
عَمَّا
şeylerden
يُشْرِكُونَ
onların ortak koştukları

`âlimi-lgaybi veşşehâdeti fete`âlâ `ammâ yüşrikûn.

Diyanet Isleri:

O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

2 Adem Uğur

Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

3 Ali Bulaç

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından Yücedir.

4 Ali Fikri Yavuz

Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

5 Celal Yıldırım

Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

6 Diyanet Vakfı

Allah, gaybı da şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

7 Edip Yüksel

Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

9 Fizilal-il Kuran

O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

10 Gültekin Onan

Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

11 Hasan Basri Çantay

(Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

12 İbni Kesir

O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

13 İskender Ali Mihr

(Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

14 Muhammed Esed

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

15 Muslim Shahin

Allah, (gaybı) gizliyi ve açığı bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

17 Rowwad Translation Center

Allah, gizliyi ve açığı bilendir. O, (müşriklerin) ortak koştukları şeylerden yüksektir, çok yücedir.

18 Şaban Piriş

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

19 Shaban Britch

O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

20 Suat Yıldırım

Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir. [10,18]

21 Süleyman Ateş

(O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

22 Tefhim-ul Kuran

Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.