Skip to main content
إِنَّهُمْ
çünkü onlar
عَنِ ٱلسَّمْعِ
işitmekten
لَمَعْزُولُونَ
uzaklaştırılmışlardır

innehüm `ani-ssem`i lema`zûlûn.

Diyanet Isleri:

Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphe yok ki onlar, vahyi duymaktan uzaklaştırılmışlardır.

2 Adem Uğur

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

3 Ali Bulaç

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

4 Ali Fikri Yavuz

Şeytanlar, vahyi işitmekten kesin olarak menedilmişlerdir.

5 Celal Yıldırım

Onlar (inen vahyi) dinlemekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

6 Diyanet Vakfı

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

7 Edip Yüksel

Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

9 Fizilal-il Kuran

Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.

10 Gültekin Onan

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

11 Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekden kat´î surerde azledilmişlerdir.

12 İbni Kesir

Onlar, gerçekten işitmekten uzak tutuldular.

13 İskender Ali Mihr

Muhakkak ki onlar, (vahyi) işitmekten kesin olarak azledilmiş (men edilmiş) olanlardır.

14 Muhammed Esed

Ayrıca, onların onu dinlemeleri (de) kesin olarak engellenmiştir!

15 Muslim Shahin

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette azledilmişlerdir.

17 Rowwad Translation Center

Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

18 Şaban Piriş

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

19 Shaban Britch

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

20 Suat Yıldırım

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle menedilmişlerdir. [72,8-10]

21 Süleyman Ateş

Çünkü onlar, (meleklerin sözlerini) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

22 Tefhim-ul Kuran

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.