Skip to main content
ذُرِّيَّةًۢ
türeyen nesil(ler)dir
بَعْضُهَا
bazısı (birbirinden)
مِنۢ بَعْضٍۗ
bazısından
وَٱللَّهُ
Allah
سَمِيعٌ
işitendir
عَلِيمٌ
bilendir

ẕürriyyetem ba`ḍuhâ mim ba`ḍ. vellâhü semî`un `alîm.

Diyanet Isleri:

Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, bilendir.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.

2 Adem Uğur

Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah işiten ve bilendir.

3 Ali Bulaç

Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

4 Ali Fikri Yavuz

Bu Peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir. Allah semî’dir= her şeyi işitir, Alîm’dir= her şeyi bilir.

5 Celal Yıldırım

(33-34) Şüphesiz ki Allah, Âdem´i, Nuh´u, İbrahim hanedanını ve İmrân ailesini seçip (kendi çağlarındaki) hanedan ve milletlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden gelme aynı soydandır. Allah işiten ve bilendir.

6 Diyanet Vakfı

Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah işiten ve bilendir.

7 Edip Yüksel

Birbirlerinin soyundan olarak... ALLAH İşitir, Bilir.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

9 Fizilal-il Kuran

Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.

10 Gültekin Onan

Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Tanrı işitendir, bilendir.

11 Hasan Basri Çantay

(33-34) Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, Imrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

12 İbni Kesir

Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Semi´dir, Alim´dir.

13 İskender Ali Mihr

(Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî ´dir (en iyi işitendir), Alîm´dir (en iyi bilendir).

14 Muhammed Esed

Tek bir soy zinciri halinde. Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

15 Muslim Shahin

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neşet etmiştir. Ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

17 Rowwad Translation Center

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

18 Şaban Piriş

(33-34) Allah; Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

19 Shaban Britch

Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

20 Suat Yıldırım

Gerçek şu ki Allah Âdem'i, Nûh’u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî’dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir). [2,47; 66,12] {KM, Çıkış 2,1; 6,20; 15,20}

21 Süleyman Ateş

(Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allah işitendir, bilendir.

22 Tefhim-ul Kuran

Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

23 Yaşar Nuri Öztürk

Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.