Skip to main content
وَلَقَدْ
ve andolsun
كَذَّبَ
yalanladılar
ٱلَّذِينَ
kimseler
مِن قَبْلِهِمْ
onlardan önceki
فَكَيْفَ
ama nasıl?
كَانَ
oldu
نَكِيرِ
benim inkarım

veleḳad keẕẕebe-lleẕîne min ḳablihim fekeyfe kâne nekîr.

Diyanet Isleri:

And olsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı, derken nasıl da gelip çattı azabım.

2 Adem Uğur

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

3 Ali Bulaç

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat Beni inkar (etmelerine karşılık verdiğim azap) nasılmış?

4 Ali Fikri Yavuz

(Ey Rasûlüm), doğrusu onlardan (senin kavminden) evvelkiler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. (Bunun için sen üzülme). Fakat beni inkâr etmeleri nasıl oldu, (azabımı bir gerçek olarak bulmadılar mı)!...

5 Celal Yıldırım

And olsun ki, onlardan öncekiler de (hakkı) yalanlamışlardı. Beni tanımamak nasılmış (bir görün) ?

6 Diyanet Vakfı

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

7 Edip Yüksel

Onlardan öncekiler de inkar etmişti. Beni tanımamak da nasıl mış?

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkâr nasıl oldu?

9 Fizilal-il Kuran

And olsun ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı, ancak benim intikamım nasıl olmuştu?

10 Gültekin Onan

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat benim inkarım nasılmış?

11 Hasan Basri Çantay

Andolsun ki onlardan evvelkiler de tekzîb etmiş (ler) di. (Bak) benim inkârım (da) nice oldu !

12 İbni Kesir

Andolsun ki; onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış?

13 İskender Ali Mihr

Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?

14 Muhammed Esed

Doğrusu, daha önce yaşamış olanlar(ın birçoğu) da (Benim uyarılarımı) yalanlamıştı ve Benim (onları) yok sayıp dışlamam ne korkunçtu!

15 Muslim Shahin

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki, onlardan evvelkiler tekzîp etmişlerdi. Artık nasıl oldu inkârım?

17 Rowwad Translation Center

Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat benim inkârım nasıl oldu?

18 Şaban Piriş

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış?

19 Shaban Britch

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, benim inkârım nasılmış?

20 Suat Yıldırım

Onlardan öncekiler de (dini, peygamberleri) yalan saydılar. Ama Ben'im red ve inkâr edişim, intikamım nasıl olurmuş, anladılar!

21 Süleyman Ateş

Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama benim (onların yaptıklarını) inkarım nasıl oldu?

22 Tefhim-ul Kuran

Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?

23 Yaşar Nuri Öztürk

Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?!