Skip to main content
أَفَرَءَيْتَ
gödün mü?
إِن
eğer
مَّتَّعْنَٰهُمْ
biz onları yaşatsak
سِنِينَ
yıllarca

eferaeyte im metta`nâhüm sinîn.

Diyanet Isleri:

Söylesene, Biz onlara yıllar yılı nimetler vermiş olsak, sonra da tehdit edildikleri şey başlarına gelse, kendilerine verilmiş olan nimetler onlara bir fayda sağlar mı?

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Diyelim ki yıllarca onları yaşattık, geçindirdik de.

2 Adem Uğur

Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatsak.

3 Ali Bulaç

Gördün mü; Biz onları yıllarca yararlandırsak,

4 Ali Fikri Yavuz

Gördün ya, artık onları senelerce zevklendirsek,

5 Celal Yıldırım

(205-206) Söylesen ya, eğer biz onları yıllarca (bolluk ve refah içinde) yararlandırıp geçindirsek, sonra da va´dolundukları (günün azabı) onlara geliverse,

6 Diyanet Vakfı

Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatsak.

7 Edip Yüksel

Gördüğün gibi, biz onları yıllarca yaşatsak

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Gördün ya artık onlara senelerce zevk ettirsek,

9 Fizilal-il Kuran

Baksana, eğer onları yıllarca refah içinde yaşatsak da,

10 Gültekin Onan

Gördün mü; biz onları yıllarca yararlandırsak,

11 Hasan Basri Çantay

(205-206-207) Şimdi sen bana haber ver: Biz onları senelerce yaşatıb fâidelendirsek de sonra kendilerine tehdîd olunageldikleri (azâb gelib) çatıverse o yaşayıb fâidelenmiş oldukları (yıllar) kendilerini kurtarabilir mi?

12 İbni Kesir

Gördün mü, şayet Biz onları yıllarca yararlandırsak;

13 İskender Ali Mihr

İşte gördün mü? Onları senelerce metalandırsak bile.

14 Muhammed Esed

İmdi, düşün, (ey Muhammed): onlara (dünya hayatının) tadını çıkarmaları için yıllarca fırsat vermişsek,

15 Muslim Shahin

Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak,

16 Ömer Nasuhi Bilmen

Gördün mü onları senelerce faidelendirmiş olsak?

17 Rowwad Translation Center

(Ey Muhammed!) Ne dersin? Biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak...

18 Şaban Piriş

Gördün mü onları senelerce nimetlendirsek,

19 Shaban Britch

Gördün mü onları senelerce nimetlendirsek,

20 Suat Yıldırım

Ne dersin: Onları yıllarca yaşatsak da, sonra tehdit edildikleri o azap başlarına gelse, onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? [2,96; 92,11]

21 Süleyman Ateş

Baksana, biz onları yıllarca yaşatsak,

22 Tefhim-ul Kuran

Gördün mü; biz onları yıllarca yararlandırsak,

23 Yaşar Nuri Öztürk

Görmedin mi ki, biz onları yıllarca nimetlendirsek de,