Skip to main content
إِلَّا
dışındakine
مَنْ
kimse
أَتَى
getiren
ٱللَّهَ
Allah'a
بِقَلْبٍ
kalb
سَلِيمٍ
sağlam ve temiz

illâ men ete-llâhe biḳalbin selîm.

Diyanet Isleri:

Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kıl. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalble gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme" demişti.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak Allah'a, şirkten ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır.

2 Adem Uğur

Ancak Allah´a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).

3 Ali Bulaç

"Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka."

4 Ali Fikri Yavuz

Ancak Allah’a hâlis ve pâk bir kalb ile varan müstesna.

5 Celal Yıldırım

Ancak Allah´a selîm bir kalb ile gelenler müstesna, (onların elbette imânı ve iyi-yararlı ameli fayda verir.)

6 Diyanet Vakfı

Ancak Allah'a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).

7 Edip Yüksel

ALLAH'a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)."

9 Fizilal-il Kuran

Yalnız temiz kalple Allah´ın huzuruna gelen kurtulur.

10 Gültekin Onan

"Ancak Tanrı´ya selim bir kalp ile gelenler başka."

11 Hasan Basri Çantay

«Meğer ki Allaha (küfr-ü nifakdan) tamamen salim bir kalb ile gelenler ola».

12 İbni Kesir

Ancak Allah´a kalb-i selimle gelmiş olan başka.

13 İskender Ali Mihr

Allah´a selîm (selâmete ermiş) kalple gelenler hariç.

14 Muhammed Esed

yalnızca Allah´ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!"

15 Muslim Shahin

Ancak Allah'a kalbi selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(87-89) «Ve (nâsın) kabirlerden diriltilip kaldırılacakları gün beni zelil etme. O gün, ne mal faide verir ve ne de oğullar. Ancak Allah´a selim bir kalp ile varan kimse müstesna.»

17 Rowwad Translation Center

“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”

18 Şaban Piriş

Ancak kişi Allah’a tertemiz bir kalp ile gelmiş ola.!

19 Shaban Britch

Ancak kişi Allah’a (şirkten) selim olan bir kalp ile gelmiş ola.!

20 Suat Yıldırım

O gün insana fayda sağlayan tek şey, Allah'a teslim ettiği selim bir gönül olur.

21 Süleyman Ateş

Ancak Allah'a sağlam ve temiz kalb getiren (yarar görür).

22 Tefhim-ul Kuran

«Ancak Allah´a selim bir kalp ile gelenler başka.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Yalnız temiz bir kalple Allah'a varan kurtulur."