Skip to main content
مِن دُونِ
başka
ٱللَّهِ
Allah'tan
فَٱهْدُوهُمْ
onları götürün
إِلَىٰ صِرَٰطِ
yoluna
ٱلْجَحِيمِ
cehennemin

min dûni-llâhi fehdûhüm ilâ ṣirâṭi-lceḥîm.

Diyanet Isleri:

İlgililere şöyle emredilir: "Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun."

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'ı bırakıp da, hepsine de o koca cehennemin yolunu gösterin.

2 Adem Uğur

"Allah´tan başka. Onlara cehennemin yolunu gösterin".

3 Ali Bulaç

"Allah'tan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün."

4 Ali Fikri Yavuz

Toplayın da, götürün onları cehennem yoluna, (Sırat köprüsüne doğru).

5 Celal Yıldırım

(22-23) Toplayıp sürün mahşer yerine o zulmedenleri, eşlerini, yandaşlarını ve Allah´tan başka taptıklarını, hepsini Cehennem´in yoluna koyun.

6 Diyanet Vakfı

"Allah'tan başka. Onlara cehennemin yolunu gösterin".

7 Edip Yüksel

ALLAH'tan başka taptıklarını... Onlara cehennemin yolunu gösterin.

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Toplayın mahşere o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri. Toplayın da götürün onları sırata (cehennem köprüsüne) doğru.

9 Fizilal-il Kuran

Allah´dan başka (taptıklarına) onlara cehennemin yolunu gösterin.

10 Gültekin Onan

Tanrı´dan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün."

11 Hasan Basri Çantay

(22-23) (Meleklere:) «O zulmedenleri, onlara eş olanları, Allâhı bırakıb tapmakda ısraar etdikleri şeyleri bir araya toplayın da cehennem yoluna götürün» (dediler).

12 İbni Kesir

Allah´tan başka. Ve onları cehennem yoluna götürün.

13 İskender Ali Mihr

Allah´tan başka (taptıkları). Artık onları cahîm (cehennem) yoluna hidayet edin (ulaştırın).

14 Muhammed Esed

ve hepsini yakıcı ateşin yoluna sürün,

15 Muslim Shahin

Ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını onlara cehennemin yolunu gösterin.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(22-24) Toplayınız mahşere o zulmetmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri. Allah´ın gayrı. Artık onlara cehennem yolunu bildiriniz. Ve onları tevkif ediniz. Şüphe yok ki, onlar sorguya çekilecek kimselerdir.

17 Rowwad Translation Center

Allah'tan başka (ibadet etmiş olduklarını) Cehennem yoluna iletin!

18 Şaban Piriş

Allah’tan başkalarına... Onları cehennem yoluna iletin!

19 Shaban Britch

Allah'tan başka (ibadet etmiş oldukları) onları Cehennem yoluna iletin!

20 Suat Yıldırım

Yüce Allah meleklere şöyle emreder: “O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin! Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler!” [17,97]

21 Süleyman Ateş

Allah'tan başka. Onları cehennemin yoluna götürün!

22 Tefhim-ul Kuran

«Allah´tan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

Allah'tan başka tapınmış olduklarını. Sürün onları cehennemin yoluna.