Skip to main content
لَأَمْلَأَنَّ
elbette dolduracağım
جَهَنَّمَ
cehennemi
مِنكَ
senden
وَمِمَّن
ve kimselerden
تَبِعَكَ
sana uyan
مِنْهُمْ
onlar içinde
أَجْمَعِينَ
tümüyle

leemleenne cehenneme minke vemimmen tebi`ake minhüm ecme`în.

Diyanet Isleri:

Allah: "Doğrudur; işte Ben hakikati söylüyorum, sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım" dedi.

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun, dolduracağım cehennemi seninle ve sana uyanların hepsiyle.

2 Adem Uğur

Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım!.

3 Ali Bulaç

"Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım."

4 Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, cehennemi, senden (türeyenlerle) ve Adem oğullarının içinden sana uyanların hepsi ile dolduracağım.”

5 Celal Yıldırım

(84-85) Allah, «Hakk Benim ve Ben ancak hakkı söylerim. Şanıma and olsun ki, Cehennem´i elbette seninle ve sana uyanlarla hepinizle dolduracağım» dedi.

6 Diyanet Vakfı

"Mutlaka sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım!."

7 Edip Yüksel

"Cehennemi seninle ve onlardan seni izliyenlerle topluca dolduracağım."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

"Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım."

9 Fizilal-il Kuran

Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım» dedi.

10 Gültekin Onan

"Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım."

11 Hasan Basri Çantay

«Andolsun, cehennemi senden (senin cinsinden) ve onların (insanların) içinden sana tâbi´ olanların hepsi ile dolduracağım».

12 İbni Kesir

Muhakkak cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.

13 İskender Ali Mihr

Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tâbî olanların hepsiyle dolduracağım.

14 Muhammed Esed

Cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım!"

15 Muslim Shahin

Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım! buyurdu.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

(84-86) (Hak Teâlâ da) buyurdu ki: «İmdi bu doğru ve şu hakikati söyleyeyim ki, elbette cehennemi senden ve onlardan, sana tâbi olanlardan, hepsinden dolduracağım.» De ki: «Onun üzerine sizden bir ücret istemiyorum ve ben tekellüfçülerden de değilim.»

17 Rowwad Translation Center

Cehennem'i tamamen senden olanlar ve sana uyanlarla dolduracağım.

18 Şaban Piriş

Cehennemi tamamen senden olanlar ve sana uyanlarla dolduracağım..

19 Shaban Britch

Cehennem'i tamamen senden olanlar ve sana uyanlarla dolduracağım.

20 Suat Yıldırım

Allah buyurdu: “İşte bu doğru! Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi, sen ve sana uyanlarla dolduracağım.”

21 Süleyman Ateş

Senden ve onlar içinde sana uyan kimselerden (gelenler ile) cehennemi dolduracağım!

22 Tefhim-ul Kuran

«Andolsan, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Gerçek şu ki, ben cehennemi seninle ve onlardan sana uyanlarla tamamen dolduracağım."