Skip to main content
وَأَنَّا
ve elbette biz
ظَنَنَّآ
sanmıştık
أَن لَّن
asla
تَقُولَ
söylemeyeceklerini
ٱلْإِنسُ
insanların
وَٱلْجِنُّ
ve cinlerin
عَلَى
karşı
ٱللَّهِ
Allah'a
كَذِبًا
yalan

veennâ żanennâ el len teḳûle-l'insü velcinnü `ale-llâhi keẕibâ.

Diyanet Isleri:

"Doğrusu insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık."

1 Abdulbaki Gölpınarlı

Ve bizse şüphe yok ki ne insanlar, ne de cinler, Allah hakkında yalan şeyler söylemez sanıyorduk.

2 Adem Uğur

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

3 Ali Bulaç

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

4 Ali Fikri Yavuz

Hakikaten biz, insan ile cin, Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

5 Celal Yıldırım

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah´a karşı yalan söylemiyeceklerini sanıyorduk.

6 Diyanet Vakfı

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

7 Edip Yüksel

"İnsanların ve cinlerin ALLAH'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

8 Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

9 Fizilal-il Kuran

Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.

10 Gültekin Onan

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Tanrı´ya karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

11 Hasan Basri Çantay

«Gerçek biz de insan (olsun), cin (olsun) Allaha karşı (hiçbiri) asla yalan söylemez, sanmıştık.»

12 İbni Kesir

Doğrusu öyle zannettik ki; insanlar ve cinnler Allah´a karşı asla yalan söylemezler.

13 İskender Ali Mihr

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah´a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.

14 Muhammed Esed

ve ne insanın ne de (hiçbir) görünmez gücün Allah hakkında yalan uydurmayacağını düşün(mekte yanılmış)tık.

15 Muslim Shahin

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

16 Ömer Nasuhi Bilmen

«Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insan ve cin, Allah´a karşı bir yalan söyler değildir.»

17 Rowwad Translation Center

“Biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik."

18 Şaban Piriş

Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.

19 Shaban Britch

Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.

20 Suat Yıldırım

De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik.Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız.Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir.Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız!Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. [37,1;46,29-33]

21 Süleyman Ateş

Biz insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık (onun için o beyinsizin sözüne uymuştuk),

22 Tefhim-ul Kuran

«Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah´a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık.»

23 Yaşar Nuri Öztürk

"Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler."